Begynder Havkajakkursus IPP 2

Angående havkajakkursus i Korsør Roklub.

Forudsætning for deltagelse

Kursister skal som hovedregel være fyldt 15 år (for at kunne tumle havkajakkerne).
Man skal kunne svømme 600 m.
Man må ikke lide af sygdomme, der kan medføre tab af bevidsthed eller tilsvarende kritisk tilstand.
Konferér evt. med egen læge, hvis du er i tvivl om dette vigtige punkt.

Roklubben afholder udelukkende kurser for klubbens egne (evt. nye) medlemmer, se nedenfor.

Klubben stiller havkajakker til rådighed i kursustiden – og senere på klubbens roaftener mm.

Bestyrelsens vedtagelse mht. betaling af kontingent forud for deltagelse i kurset ser således ud:

1. Såvel gamle som nye medlemmer, der ønsker at deltage i et kursus, skal have betalt hele det
indeværende kalenderårs kontingent før deltagelsen uanset starttidspunkt.

2. Ønsker et medlem alligevel ikke at deltage i henhv. fuldføre et kursus – eller afvises p.gr.a. for ringe deltagelse, jfr. nedenfor – berettiger dette ikke til tilbagebetaling af indbetalt medlemskontingent iflg. ovenstående.

Indmelding og kontingent

Indmeldelse foegår her på foreningens hjemmeside/startside

Havkajakkursernes start og varighed

Havkajakkursus(EPP2)  forløber over 4 dage a 4 timer fra kl. 1800 – 2200. D.v.s. omklædt og klar kl. 1800.
Vi slutter af i klublokalerne.

 

 

Der afholdes følgende kurser i 2018:

Foråret: 8/5 - 10/5 - 22/5 - 24/5

Efteråret: 7/8 - 9/8 - 14/8 - 16/8

Der er i princippet mødepligt. Betydningen af evt. udeblivelse(r) vurderes af instruktørerne – og kan ved resulterende manglende færdigheder betyde afvisning ved slutprøven (se nedenfor). Men der er selvfølgelig mulighed for at deltage i klubbens næste kursus, hvis man fortsat er medlem.

Havkajakkursets indhold er opført i beskrivelse af EPP2 standarden, hvoraf kan nævnes:
Bådens indretning og justering.
Hvordan man forholder sig ved kæntring.
Redningsmanøvrer m. selvredning og makkerredning
Roteknik og andre teknikker ved demo og roning
Vi ror så meget som muligt i kursusperioden.
Dine rokompetencer evalueres løbende, og der afholdes afsluttende en prøve på dybt vand i Korsør Nor med bl.a.:
Gennemførelse af makkerredning, 3 x selvredning, 200 m svømning med kajak på slæb.
Bestået prøve medfører udstedelse af EPP2 certifikat (EURO Paddle Pass, niveau 2).

EPP 1-4 kan du læse om her.

Påklædning

Kursisterne kommer under vand, som især om foråret kan virke noget koldt! Derfor er det faktisk et must at anskaffe sig en tætsiddende våddragt f.eks. type ”Longjohn” (dækker overkrop, mave og ben) – eller evt. en (ret billig) heldragt, som ofte fås i supermarkeder. Spørg på første kursusdag eller tidligere, hvis I er i tvivl.

Rettigheder efter frigivelse

Bestået afsluttende prøve medfører ”frigivelse”, som giver kursisten ret til aleneroning på Korsør Nor.
Når kursisten har roet i alt 250 km i havkajak og bestået en teoretisk prøve, opnås ”Kajakret”, som indebærer ret til aleneroning også i Storebælt eller andre farvande.

Ansvarsforhold

Kursister deltager i kurset på eget ansvar og under egne forsikringer.

Klubben har dog via DIF en ansvarsforsikring for ansvarspådragende fejl begået af klubbens ”personale”.
Man tilmelder sig til kurset ved, at sende en mail til instruktøren, Lars L. Rasmussen på llr@live.dk