Regler for gæsteroning

Der har været lidt tvivl om reglerne for gæsteroning i klubben, så derfor vil vi udspecificere dette. En frigivet roer i klubben kan tage samme gæst med 2 gange, inden gæsten beslutter sig for et medlemsskab. Hvis medlemmet skal på rotur med en frigivet roer fra en anden klub, i klubbens materiel, så SKAL ro/kajak chefen kontaktes inden hver rotur.

Gæsteroeren kan på en sæson ro max 4 gange. Ved begge lejligheder bør medlemmet i Korsør Roklub forinden undersøge, at tidspunkt for udlån af romateriel til gæsten, ikke kulminerer med kurser, udflugter eller andre arrangementer, da klubbens aktiviteter og medlemmer har førsteret.

En frigivet roer fra en anden ro/kajak klub, der vil ro i en af klubbens kajakker alene, SKAL ALTID lave en aftale med ro/kajak chefen. Aftalerne med ro/kajakcheferne kan ske enten via telefon eller mail. Træffes disse ikke, SKAL man kontakte en fra bestyrelsen. Med venlig hilsen Korsør Roklub